Reservation & Status

รับสมัครทั้งหมด 500 คน
สมัครแล้ว 500 คน (ปิดรับสมัคร)

Event Route

ค่าสมัคร จำนวนคนสมัคร
ปั่นวัดใจ VIP ระยะ 16 กม. 1000 บาท 69 คน
ปั่นวัดใจหญิงทั่วไป ระยะ 31.5 กม. 550 บาท 134 คน
ปั่นวัดใจชายทั่วไป ระยะ 31.5 กม. 550 บาท 297 คน
รวมทั้งหมด 500 คน

กรุณาโอนชำระค่าสมัครผ่านทาง

ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีน่าน
ชื่อบัญชี นาย อนันท์ วรรณใหญ่ และ นาง ยุพิน เจดีย์ปัน
เลขที่บัญชี 049-3-83404-5

Event Description

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. รายได้ทั้งหมดนำไปสมทบโครงการก่อสร้างอาคารทันตกรรม กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาน้อย
 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตอำเภอนาน้อย
 3. รณรงค์และส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนให้มีพลานามัยแข็งแรงและรักการปั่นจักรยาน

รายละเอียดโครงการ

 1. ปั่นจักรยานขึ้นดอยเสมอดาว ระยะทาง 31.6 กิโลเมตร
 2. วันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562
 3. ประกาศรับสมัคร 20 ธันวาคม 2561 - 31 มกราคม 2562 ได้เสื้อปั่นในงาน
  สมัครหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 ส่งเสื้อทางไปรษณีย์ (ค่าส่งเสื้อเพิ่มเงินอีก 50 บาท)
 4. รับสมัครวันสุดท้าย 2 มีนาคม 2562 (หรือลงทะเบียนหน้างานปั่น วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลาไม่เกิน 07.30 น.)
 5. ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 550 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก
 6. ค่าสมัคร VIP 1000 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก
 7. ผู้สมัครหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 จนถึงวันปั่น จะส่งเสื้อให้ทางไปรษณีย์ (หลังเสร็จกิจกรรม ค่าส่งเสื้อเพิ่มเงินอีก 50 บาท)

ประเภทการปั่น

 1. ปั่นวัดใจ VIP ระยะทาง 16 กิโลเมตร (รับเหรียญตรงจุดสตาร์ท)
 2. ปั่นวัดใจชายทั่วไป ระยะทาง 31.6 กิโลเมตร (รับเหรียญบนดอยเสมอดาว)
 3. ปั่นวัดใจหญิงทั่วไป ระยะทาง 31.6 กิโลเมตร (รับเหรียญบนดอยเสมอดาว)

มีถ้วยที่ระลึกมอบให้ 20 ท่านแรกที่ปั่นไปถึงจุดหมายบนดอยเสมอดาว ประกอบด้วย

 • ปั่นวัดใจเสือหมอบชาย 5 ถ้วย
 • ปั่นวัดใจเสือภูเขาชาย 5 ถ้วย
 • ปั่นวัดใจเสือหมอบหญิง 5 ถ้วย
 • ปั่นวัดใจเสือภูเขาหญิง 5 ถ้วย

เส้นทางปั่น
จุดสตาร์ทที่หน้าโรงเรียนนาน้อย ---> ไปทางหลักสู่อำเภอนาหมื่น (1026) ---> เข้าวัดพระธาตุพรูแช่ (เฉพาะ VIP) ---> เลี้ยวซ้ายแยกบ้านน้ำหิน (4011) ---> เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ่อม) ---> ถนนนาน้อย-ดอยเสมอดาว (1083) ---> จุดสิ้นสุดบนดอยเสมอดาว (ผาหัวสิงห์)

ขาลงจากดอยเสมอดาว มีรถรับ-ส่ง ขนลงมาที่จุด Start เพื่อความปลอดภัยของนักปั่น

กำหนดการปั่น

1. วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

เวลา 12.00 - 18.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อปั่น หมายเลขปั่น

2. วันอาทิตย์ 3 มีนาคม 2562

เวลา 05.30 - 07.30 น. ลงทะเบียนรับเสื้อปั่น หมายเลขปั่น
เวลา 07.30 น. พิธีการปั่นพิชิตดอยเสมอดาว ณ โรงเรียนนาน้อย
เวลา 08.00 น. เคารพธงชาติ ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมปั่นทุกประเภท
เวลา 11.00 น. พิธีมอบเหรียญที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมปั่นวัดใจที่ลานผาหัวสิงห์บนดอยเสมอดาว
เวลา 12.00 น. ปิดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมปั่นรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ข้อกำหนดของจักรยานและผู้เข้าร่วมการปั่น

 1. ประเภทเสื้อภูเขาและเสือหมอบมีเกียร์ที่เหมาะสม
 2. มีอุปกรณ์ไฟท้าย, เบรกหน้าล้อ
 3. ผู้เข้าร่วมการปั่นจะต้องสวมหมวกนิรภัย
 4. ผู้เข้าร่วมการปั่นที่ชำระเงินค่าสมัครมีประกันอุบัติเหตุให้

*ผู้ร่วมกิจกรรมควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกจักรยาน ถุงมือ และรองเท้าที่กระชับเป็นต้น

คณะบุคคลและกลุ่มที่รับผิดชอบ

 1. ชมรมจักรยานอำเภอนาน้อย
 2. กลุ่มจักรยานบ้านรถถีบเมืองน่าน
 3. อำเภอนาน้อย
 4. โรงพยาบาลนาน้อย
 5. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

การรับสมัคร

 1. รับสมัครทางเว็บไซต์ โดยผู้สมัครโอนเงินภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 ได้เสื้อปั่นในงาน
  สมัครหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 ส่งเสื้อทางไปรษณีย์ (ค่าส่งเสื้อเพิ่มเงินอีก 50 บาท) หรือ
 2. สมัครด้วยตัวเองพร้อมชำระเงินได้ที่
  2.1 โรงพยาบาลนาน้อย ติดต่อ นพ.ยุทธนา สามล โทร. 091-0285489
  2.2 ร้านบ้านรถถีบ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน โทร. 081-7848099, 083-7824828
  2.3 น่านออโต้เซอร์วิส ถนนพุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ติดต่อ คุณสิงหพันธุ์ โทร. 081-7841187
 3. รับสมัครวันสุดท้าย 2 มีนาคม 2562 (หรือลงทะเบียนหน้างานปั่น วันที่ 3 มีนาคม 2562 เวลาไม่เกิน 07.30 น.)
 4. ค่าสมัคร 550 บาท ทุกรุ่น (ยกเว้น VIP) ท่านที่สมัครทางเว็บไซต์สามารถโอนเงินค่าสมัครตามหมายเลขบัญชีที่แจ้งไว้
 5. ค่าสมัครรุ่น VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก
 6. ผู้สมัครหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 จนถึงวันปั่น จะส่งเสื้อให้ทางไปรษณีย์ (หลังเสร็จกิจกรรม ค่าส่งเสื้อเพิ่มเงินอีก 50 บาท)
 7. กำหนดจำนวนผู้สมัครทุกประเภทไม่เกิน 500 คน

https://www.facebook.com/Samer-Dao-Bike-Ride


กรุณาโอนชำระค่าสมัครผ่านทาง
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบิ๊กซีน่าน
ชื่อบัญชี นาย อนันท์ วรรณใหญ่ และ นาง ยุพิน เจดีย์ปัน
เลขที่บัญชี 049-3-83404-5

เสื้อและเหรียญสำหรับนักปั่น

แบบและเสื้อสำหรับนักปั่น "พิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1"


เส้นทางปั่นจักรยาน

จุดสตาร์ทที่หน้าโรงเรียนนาน้อยพิทยาคม ---> ไปทางหลักสู่อำเภอนาหมื่น (1026) ---> เข้าวัดพระธาตุพรูแช่ (เฉพาะ VIP) ---> เลี้ยวซ้ายแยกบ้านน้ำหิน (4011) ---> เสาดินนาน้อย(ฮ่อมจ่อม) ---> ถนนนาน้อย-ดอยเสมอดาว (1083) ---> จุดสิ้นสุดบนดอยเสมอดาว (ผาหัวสิงห์)

Video ประชาสัมพันธ์โครงการ

www.samerdaobikeride.comขอเชิญร่วมสมัครโครงการ"ปั่นพิชิตดอยเสมอดาว" เพื่อหารายได้สมทบทุนให้กับโรงพยาบาลนาน้อย ในการก่อสร้างอาคารทันตกรรมกายภาพบำบัดและแพทย์แผนไทย มาปั่นชมวิวบนยอดดอยกันครับ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่https://samerdaobikeride.com/register/แจ้งการโอนเงินและส่งสำเนาสลิปได้ที่https://samerdaobikeride.com/confirm-payment/ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่ (ทีมงานจะแจ้งรายชื่อผู้สมัครและโอนเงินชำระสำเร็จภายใน3-5วัน)https://samerdaobikeride.com/status-register/cr.เพลง น่าน เนิบ เนิบ - วงนั่งเล่น เพลงที่ใช้ในวิดีโอพรีเซนเทชั่น

Publicado por Samer Dao Bike Ride - ปั่นจักรยานการกุศลพิชิตดอยเสมอดาว en Lunes, 17 de diciembre de 2018

ที่พักนาน้อย

 1. นาน้อยรีสอร์ท 081-9391487
 2. สายน่านรีสอร์ท 081-9516845
 3. อุ๊ยดี รีสอร์ท 093-2189292, 097-9922969
 4. นานา รีสอร์ท 089-8506159, 098-7816678
 5. เฮือนภูริภัทรชัย 081-7839279, 081-9332384

ติดต่อเรา

ร้านบ้านรถถีบ
ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน
โทร. 081-7848099, 083-7824828

น่านออโต้เซอร์วิส
ถนนพุทธบูชา ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
ติดต่อ คุณสิงหพันธ์ โทร. 081-7841187

ผู้สนับสนุน

 1. ร้านทรงชัยคอนกรีต (บ้านฝายแก) 3,000 บาท
 2. หจก.น่านออโต้เซอร์วิส (แช่แห้ง) 3,000 บาท
 3. ร้านบำรุงศิลป์น่าน 500 บาท
 4. คุณพิเชษฐ์ นิลมณี (บ.เอ เอส อีควิปเม้นท์ กทม.) 500 บาท
 5. หจก.สุวรรณการเกษตร 2016 อ.นาน้อย 2,000 บาท
 6. ร้านหนำฝัดข้าวต้มปลา ตลาดตั้งจิตร์นุสรณ์ 1,000 บาท
 7. ร้านศรีสยามอะไหล่ยนต์ 3,000 บาท
 8. คุณพอดี อินนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด
  อ.ท่าวังผา จ.น่าน อ.ปง จ.พะเยา 1,000 บาท
 9. ร้านขจรนวดแผนไทย&สปา 1,000 บาท
 10. ร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง 2,000 บาท
 11. หจก.ลานทองการเกษตร 2,000 บาท
 12. ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร รุ่น 18 4,100 บาท
 13. สโมสรไลออนส์น่าน 3,000 บาท
 14. นาน้อยรีสอร์ท 5,000 บาท
 15. ชมรมจักรยานเมืองน่าน 2,000 บาท
 16. กลุ่มปั่นสตรีจักรยานเมืองน่าน 1,000 บาท
 17. สโมสรโรตารี่น่าน 1,000 บาท
 18. คุณศราวุธ ปวนธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งน่าน 1,000 บาท
 19. ร้านโอเวอร์ซีน่าน 500 บาท
 20. ชมรมอดีตข้าราชการทหารและแม่บ้าน ม.พัน15สัมพันธ์
  สนับสนุนงบอาหารมูลค่า 15,500 บาท
 21. กลุ่มปั่นตามแรงเกิดอุตรดิตถ์ 2,310 บาท
 22. คุณเอกชัย อินทนิล 2,000 บาท
 23. น้องผักกาด 2,000 บาท
 24. แก้งค์เพื่อนปั่นอยุทธยา 1,500 บาท
 25. ด.ช. วิชชากร ธนทรัพย์ใีรชา 200 บาท
 26. สว่างพะเยาไบค์คลัป 1,000 บาท
 27. มณฑลทหารบก 38 น่าน 1,000 บาท
 28. นายสรรเสริญ นางพยุง อัจจุตมานัส 1,000 บาท
 29. ร้านขายอุปกรณ์จักรยานในงาน 1,000 บาท
 30. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท

Even Details

ปั่นพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1
วันที่กำหนดแข่ง 3 มีนาคม 2562
รับสมัครวันสุดท้าย 2 มีนาคม 2562
จ่ายเงินหลังวันที่ 31 มกราคม 2562 ส่งเสื้อทางไปรษณีย์
รับสมัครทั้งหมด 500 คน