ปิดแจ้งชำระเงิน

ปิดการแจ้งชำระเงินทางหน้าเว็บไซต์แล้ว


ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมการกุศล “ปั่นพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2”
เพื่อสมทบให้โรงพยาบาลนาน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกตำบลในอำเภอนาน้อย และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาน้อย

แล้วพบกันวันกิจกรรมครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สาธิต 083-7824828
สิงหพันธ์ 081-7841187
อนุกูล 099-1396758

610 Views