ปิดรับสมัคร

ปิดรับสมัครทางหน้าเว็บไซต์แล้ว ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่หน้างาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563


ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมการกุศล “ปั่นพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2”
เพื่อสมทบให้โรงพยาบาลนาน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกตำบลในอำเภอนาน้อย และอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาน้อย

แล้วพบกันวันกิจกรรมครับ


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
สาธิต 083-7824828
สิงหพันธ์ 081-7841187
อนุกูล 099-1396758

2,988 Views