ลงทะเบียน

รับสมัครครบจำนวนแล้ว ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ที่หน้างาน

วันที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 12.00 น. – 19.00 น.
และวันที่ 3 มีนาคม 2562 ก่อน 07.30 น.


ขอบคุณที่ร่วมกิจกรรมการกุศล “ปั่นพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1”
เพื่อสมทบโครงการก่อสร้างอาคารทันตกรรม กายภาพบำบัด
และแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนาน้อย

แล้วพบกันวันกิจกรรมครับ

1,937 Views