ผู้สนับสนุน

 1. ร้านทรงชัยคอนกรีต (บ้านฝายแก) 3,000 บาท
 2. หจก.น่านออโต้เซอร์วิส (แช่แห้ง) 3,000 บาท
 3. ร้านบำรุงศิลป์น่าน 500 บาท
 4. คุณพิเชษฐ์ นิลมณี (บ.เอ เอส อีควิปเม้นท์ กทม.) 500 บาท
 5. หจก.สุวรรณการเกษตร 2016 อ.นาน้อย 2,000 บาท
 6. ร้านหนำฝัดข้าวต้มปลา ตลาดตั้งจิตร์นุสรณ์ 1,000 บาท
 7. ร้านศรีสยามอะไหล่ยนต์ 3,000 บาท
 8. คุณพอดี อินนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด อ.ท่าวังผา จ.น่าน อ.ปง จ.พะเยา 1,000 บาท
 9. ร้านขจรนวดแผนไทย&สปา 1,000 บาท
 10. ร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง 2,000 บาท
 11. หจก.ลานทองการเกษตร 2,000 บาท
 12. ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร รุ่น 18 4,100 บาท
 13. สโมสรไลออนส์น่าน 3,000 บาท
 14. นาน้อยรีสอร์ท 5,000 บาท
 15. ชมรมจักรยานเมืองน่าน 2,000 บาท
 16. กลุ่มปั่นสตรีจักรยานเมืองน่าน 1,000 บาท
 17. สโมสรโรตารี่น่าน 1,000 บาท
 18. คุณศราวุธ ปวนธิ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งน่าน 1,000 บาท
 19. ร้านโอเวอร์ซีน่าน 500 บาท
 20. ชมรมอดีตข้าราชการทหารและแม่บ้าน ม.พัน15สัมพันธ์ สนับสนุนงบอาหารมูลค่า 15,500 บาท
 21. กลุ่มปั่นตามแรงเกิดอุตรดิตถ์ 2,310 บาท
 22. คุณเอกชัย อินทนิล 2,000 บาท
 23. น้องผักกาด 2,000 บาท
 24. แก้งค์เพื่อนปั่นอยุทธยา 1,500 บาท
 25. ด.ช. วิชชากร ธนทรัพย์ใีรชา 200 บาท
 26. สว่างพะเยาไบค์คลัป 1,000 บาท
 27. มณฑลทหารบก 38 น่าน 1,000 บาท
 28. นายสรรเสริญ นางพยุง อัจจุตมานัส 1,000 บาท
 29. ร้านขายอุปกรณ์จักรยานในงาน 1,000 บาท
 30. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50 บาท
186 Views