ผู้สนับสนุน

 1. ร้านทรงชัยคอนกรีต (บ้านฝายแก) 3,000 บาท
 2. หจก.น่านออโต้เซอร์วิส (แช่แห้ง) 3,000 บาท
 3. ร้านบำรุงศิลป์น่าน 500 บาท
 4. คุณพิเชษฐ์ นิลมณี (บ.เอ เอส อีควิปเม้นท์ กทม.) 500 บาท
 5. หจก.สุวรรณการเกษตร 2016 อ.นาน้อย 2,000 บาท
 6. ร้านหนำฝัดข้าวต้มปลา ตลาดตั้งจิตร์นุสรณ์ 1,000 บาท
 7. ร้านศรีสยามอะไหล่ยนต์ 3,000 บาท
 8. คุณพอดี อินนุรักษ์ หัวหน้าหน่วยศึกษาการพัฒนาอนุรักษ์ต้นน้ำดอยกาด อ.ท่าวังผา จ.น่าน อ.ปง จ.พะเยา 1,000 บาท
 9. ร้านขจรนวดแผนไทย&สปา 1,000 บาท
 10. ร้านสุเกียววัสดุก่อสร้าง 2,000 บาท
 11. หจก.ลานทองการเกษตร 2,000 บาท
 12. ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร รุ่น 18 4,100 บาท
 13. สโมสรไลออนส์น่าน 3,000 บาท
 14. นาน้อยรีสอร์ท 5,000 บาท
73 Views