ตรวจสอบรายชื่อ

No.1-50


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

1

ชำระแล้ว

วสุศักดิ์

ฉิมสอน

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

2

ชำระแล้ว

สนอง

ชัยชนะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

สุพรรณ

เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ

3

ชำระแล้ว

ยุทธภูมิ

สายสั้น

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

4

ชำระแล้ว

สิงหพันธุ์

พุทธรักษ์

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

5

ชำระแล้ว

ยุทธศักดิ์

ดวงไทย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงราย

6

รอชำระเงิน

บัวหลวง

แก้วบัวหลวง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

7

ชำระแล้ว

ภัสร์ศริน

กุลเกศพิพัฒน์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

พะเยา

8

ชำระแล้ว

กุญชญา

รัตนวิหค

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

3XL 46"

ปทุมธานี

9

ชำระแล้ว

พวงเพ็ญ

พาสุริยันต์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

ลำปาง

10

ชำระแล้ว

ธีรพล

พาสุริยันต์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

11

ชำระแล้ว

รัฐศาสตร์

ขันยอด

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

12

ชำระแล้ว

มานิตย์

จิตอารีย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

13

ชำระแล้ว

สมเพชร​​ 

ชัยวรรณ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

14

ชำระแล้ว

รัชนี

ชัยวรรณ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

15

ชำระแล้ว

สมบูรณ์

ศรีนวลชาติ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

16

ชำระแล้ว

บุญญฤทธิ์

คำเครื่อง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

ลำปาง

17

ชำระแล้ว

กมลชนก

ศรีแปงวงศ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

ลำปาง

18

รอชำระเงิน

สำเริง

โพธิ์พิทักษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

พิษณุโลก

19

รอชำระเงิน

รำเพย

โพธิ์พิทักษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

พิษณุโลก

20

รอชำระเงิน

ดำรงค์

กลักดวงจิตร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

3XL 46"

พิษณุโลก

21

รอชำระเงิน

วรรณา

กลักดวงจิตร์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

พิษณุโลก

22

ชำระแล้ว

เกรียงไกร​​ 

สุตะวงศ์​​ 

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

จิบ ถีบ ปั่น​​ 

23

ชำระแล้ว

โยธิน​​ 

ธงโพธิ์ทอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

ระยอง

อิสระ

24

รอชำระเงิน

ชัยยศ

ทับนิล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

พิจิตร

เสือเรือนเเพ

25

ชำระแล้ว

ศุภานัน

ศีตะรัตนะ

VIP 16 กม.

XS 34"

น่น

ปั่นแอ่ววันหยุด

26

ชำระแล้ว

พิสมัย

ชมเชย

VIP 16 กม.

XS 34"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

27

รอชำระเงิน

ธาดา

วงศ์ทรัพย์อินทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

พิษณุโลก

พพ. 18-20

28

ชำระแล้ว

สุนี

พุทธรักษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

29

ชำระแล้ว

จำนง

ศรีวิชัย

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

30

ชำระแล้ว

อิทธิพล

ฟักมงคล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบ

31

ชำระแล้ว

ศุภชัย

จันทะวัง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

NKN นครน่าน

32

ชำระแล้ว

ดวงสมร

เหรียญทอง

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

33

ชำระแล้ว

ขวัญหทัย

เหรียญทอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

34

ชำระแล้ว

กนิษฐา

เหรียญทอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

35

ชำระแล้ว

ณิชาดา

รัชตะกวัฒน์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

ปทุมธานี

36

ชำระแล้ว

มาณี

นิตย์อำนวยผล

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

37

ชำระแล้ว

วิชัย

สนคะมี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

สะพานบุญ กทม

38

ชำระแล้ว

วันชัย

กันชนะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XS 34"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

39

ชำระแล้ว

สุรินทร์

ทะนันสิงห์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

40

ชำระแล้ว

สุภนิตย์

จิตอารีย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

มิตรภาพบนหลังเสือบ้านหลวงไบค์

41

รอชำระเงิน

ณัฐรินีย์

วิทยานุกรณ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

ระยอง

42

ชำระแล้ว

สาธิต

พันธุ์แก้ว

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

43

ชำระแล้ว

อนุกูล

หลวงภักดี

VIP 16 กม.

2XL 44"

พิษณุโลก

บ้านรถถีบน่าน

44

ชำระแล้ว

ประชุม

นิ่มหนู

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

สันโป่ง-แม่ริม

45

ชำระแล้ว

บุญชัย

บุญโสภณ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

สระบุรี

ครูหนองแค

46

ชำระแล้ว

นิติศักดิ์

รัตนะภักดัพัฒน์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

47

รอชำระเงิน

นิกร

มัตยะสุวรรณ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

พิษณุโลก

พพ.18,20

48

ชำระแล้ว

แววทิวา

ยาใจดี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

อบต.บัวใหญ่

49

รอชำระเงิน

ประเสริฐ

เบญจมาศ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เพชรบูรณ์

อิสระ

50

รอชำระเงิน

วิชาญ

ศรีสุขคำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

No.51-100


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

51

ชำระแล้ว

จักรพงศ์

พรหมสกุลปัญญา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

52

ชำระแล้ว

อุไร

เร้ดรัพ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

ปราจีนบุรี

53

ชำระแล้ว

Anthony

Redrup

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

ปราจีนบุรี

54

ชำระแล้ว

ภัทรพร

ขวัญใจ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

55

ชำระแล้ว

เมธี

เทพเสนา

VIP 16 กม.

3XL 46"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

56

ชำระแล้ว

ฉลอง

บุญสม

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

57

ชำระแล้ว

อริสา

บุญสม

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

58

ชำระแล้ว

วิโรจน์

ปลิกแสง

VIP 16 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

59

ชำระแล้ว

สิทธิเดช

เกตุสุวรรณ

VIP 16 กม.

XL 42"

อุตรดิตถ์

60

ชำระแล้ว

อดิศร

มานัตถ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

61

ชำระแล้ว

พิธิวัตร

พุทธรักษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

62

ชำระแล้ว

ชลอ

กิจโชติ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

กรุงเทพ

63

ชำระแล้ว

สุภาวดี

หนูขจร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

กรุงเทพ

64

ชำระแล้ว

ทนง

ธนะเสน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

คนฮักปั่นอ.เชียงกลาง

65

ชำระแล้ว

กิตติพงศ์ / ครูอ้น

แก้วไชโย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

กรุงเทพ

บ้านรถถีบเมืองน่าน

66

ชำระแล้ว

สุดากานต์

จำนงภักดิ์

VIP 16 กม.

2XL 44"

พิจิตร

67

ชำระแล้ว

ชิรญา

พิชัยวงศ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

น่าน

อิสระ

68

ชำระแล้ว

บรรยวัสถ์

พิชัยวงศ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

69

ชำระแล้ว

ศราวุท

คำสองสี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

70

ชำระแล้ว

จำนง

ยอดหล้า

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

71

ชำระแล้ว

วัชญาณ์

ยอดหล้า

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

72

ชำระแล้ว

สายหยุด

วิริยา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ทีมล้อโต

73

ชำระแล้ว

สายสุนีย์

ยะคำ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

เชียงใหม่

ทีมล้อโต

74

ชำระแล้ว

ดนัย

เอี่ยมอาจ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ทีมล้อโต

75

ชำระแล้ว

นิวัฒน์

วิยะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

เชียงใหม่

76

ชำระแล้ว

มัณฑนา

วิยะ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

77

ชำระแล้ว

เอกสิทธิ์

ไม้งาม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ทีมล้อโต

78

ชำระแล้ว

ประวิทย์

เคหา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

เชียงใหม่

ทีมล้อโต

79

รอชำระเงิน

ดิเรก

สุปิ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

พะเยา

อิสระ

80

ชำระแล้ว

ธนทรัพย์

สุกันธา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ทีมล้อโตเชียงใหม่

81

ชำระแล้ว

สุวรรณ

ดวงจันทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ทีมล้อโตเชียงใหม่

82

ชำระแล้ว

เสน่ห์

ครุธเงิน

VIP 16 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

83

รอชำระเงิน

บุญชม

แสนทาโจ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ชมรมนักปั่นแม่อาย

84

ชำระแล้ว

วันชัย

สติ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

85

ชำระแล้ว

วริยานันท์

อันผาสุข

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

พิจิตร

86

ชำระแล้ว

จิดาภา

อันผาสุข

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

พิจิตร

87

ชำระแล้ว

พลคีรี

รัตนัง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ทีมล้อโต

88

ชำระแล้ว

ไกรสร

ไพศาลรัตนา

VIP 16 กิโลเมตร

XL 42"

พิษณุโลก

89

ชำระแล้ว

ภาณุพงษ์

คำสองสี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

90

ชำระแล้ว

ศุภกร

ไชยสาร

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

91

ชำระแล้ว

ชัยชนะ

แสงสว่าง

VIP 16 กม.

L 40"

กรุงเทพ

กทม.

92

ชำระแล้ว

ปัทมศิริ

กายา

VIP 16 กม.

S 36"

น่าน

93

ชำระแล้ว

สุวิทย์

ทินะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

94

ชำระแล้ว

ทนน

อาทิตย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

95

ชำระแล้ว

จิรภัทร์

จันทรเกษมจิต

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

96

ชำระแล้ว

วาสนา

ปิยศทิพย์

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

97

ชำระแล้ว

กัลยา

ปิยศทิพย์

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

98

ชำระแล้ว

วรชัย

ธนกันต์ธัช

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

99

ชำระแล้ว

ดำรง

ไชยณัฐสกุล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

3XL 46"

ชลบุรี

วัยรุ่น15

100

ชำระแล้ว

อมรรัตน์

ไชยณัฐสกุล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

ชลบุรี

วัยรุ่น15

No.101-150


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

101

ชำระแล้ว

วิสุทธิ์

ศรีเมือง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

102

ชำระแล้ว

บุญเนาว์ / พี่เนาว์

อุดนัน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

103

ชำระแล้ว

พีรพรรณ / พี่ไหม

อุดนัน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

104

รอชำระเงิน

ใสสว่าง

คนสูง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อำเภอแม่จริม

105

ชำระแล้ว

ชลฤดี

สวนนันท์

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

106

ชำระแล้ว

ตะวัน

สวนนันท์

VIP 16 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

107

ชำระแล้ว

ปรีชา

กันฑะวงค์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

108

ชำระแล้ว

ทศพล

ติละ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

109

ชำระแล้ว

อุดมศักดิ์

กิจวัฒนโชติ

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

110

ชำระแล้ว

สมพงศ์

วงค์ติยศ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

111

ชำระแล้ว

พิมพ์ประไพ

วงค์ติยศ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

112

ชำระแล้ว

อำไพ

กุสม

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

เชียงใหม่

113

ชำระแล้ว

ยุพิน

เจดีปัน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

114

ชำระแล้ว

เรืองเดช

ริกากรณ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

115

ชำระแล้ว

ธนวิชญ์ ( M )

ธงวิชัย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

116

ชำระแล้ว

เทียนชัย

ใจยา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

ระยอง

117

รอชำระเงิน

ประพันธ์

เหลืองทองนารา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

พิษณุโลก

หมูบิน

118

ชำระแล้ว

เฉลิมพล

ทรัพย์วัฒนไพศาล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

สุพรรณบุรี

119

ชำระแล้ว

กิตติคม

ลิ่มโอภาสมณี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

ตรัง

120

ชำระแล้ว

ปวีณา

ยะใหม่วงศ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

น่าน

121

ชำระแล้ว

กิจจา

แสงพุ่ม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

นครสวรรค์

อิสระ

122

ชำระแล้ว

สิงโหม

ไชยศิริ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

อิสระ

123

ชำระแล้ว

ชฎาพร

นาสุริยันต์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

อิสระ

124

ชำระแล้ว

พวงทอง

คำแก้ว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

125

ชำระแล้ว

อัฉราภรณ์

ลักษณะ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

126

ชำระแล้ว

พยนต์

อยู่ดี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

127

ชำระแล้ว

ทัศนีย์

อยู่ดี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

3XL 46"

น่าน

128

ชำระแล้ว

ชนัชพร ( ติ๊ก )

แก่นทอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

129

ชำระแล้ว

กัลยา

พันธุ์แก้ว

VIP 16 กม.

S 36"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

130

ชำระแล้ว

อัจฉรา

วัชระเกียรติพงษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

น่าน

JeepFit

131

ชำระแล้ว

อาภากรณ์

อินแสง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

3XL 46"

น่าน

JeepFit

132

ชำระแล้ว

วาสนา

ล้อสกุลทอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

น่าน

JeepFit

133

ชำระแล้ว

ประสิทธิ์

วรรณวัตร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

134

ชำระแล้ว

รุ่งโรจน์

ริเป๊ก

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

TWP.ท่าวังผา น่าน

135

ชำระแล้ว

มารุต

กำธรกูล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

อิสระ

136

ชำระแล้ว

วิจิตรา

กำธรกูล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

อิสระ

137

ชำระแล้ว

ธนากร

พิงศ์หาญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

138

ชำระแล้ว

เอกศักดิ์

สุรพรทวีวัฒน์

VIP 16 กม.

L 40"

กรุงเทพ

อิสระ

139

ชำระแล้ว

นิคม

อุทุมพร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

จิบ ถีบ ปั่น

140

ชำระแล้ว

มัลลิกา

แพงลุนหล้า

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

บึงกาฬ

อิสระ

141

รอชำระเงิน

สมนึก

เครือบุญมา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

ลำปาง

ขุนพลลำปาง

142

รอชำระเงิน

เอกลักษณ์

สิงหล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

แพร่

143

ชำระแล้ว

นฤมล

อิทธิรัตตกุล

VIP 16 กม.

XS 34"

น่าน

อิสระ

144

ชำระแล้ว

มนตรี

อ้ายน้อย

VIP 16 กม.

2XL 44"

น่าน

อิสระ

145

ชำระแล้ว

สุรชาติ

ก้อนแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

146

ชำระแล้ว

ดวงพร

ก้อนแก้ว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

147

ชำระแล้ว

เฉลียว

จองกว้าง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

148

ชำระแล้ว

มุกดา

จองกว้าง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

149

ชำระแล้ว

นรากร

คำแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

150

ชำระแล้ว

วิจิตร

ชมพล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

No.151-200


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

151

ชำระแล้ว

อนงค์

อุบลสะอาด

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

152

ชำระแล้ว

อุทัย

อันชู

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

อิสระ

153

ชำระแล้ว

จำนง

ขาวอัณ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

154

ชำระแล้ว

อุษาพร

ขาวอัณ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

155

ชำระแล้ว

จิราภรรณ๋

ชมพล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

156

ชำระแล้ว

พงศ์พรหม

ธีระพันธ์เจริญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

157

ชำระแล้ว

ไพศาล​​ 

วิสุทธิศาลวงศ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

158

ชำระแล้ว

วรยศ

ภิญโญมิตร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

159

ชำระแล้ว

ประกิต

ทิมขำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

RMUTL

160

ชำระแล้ว

พนัส

สุวารี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

161

ชำระแล้ว

สุวิทย์

อินทา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

162

ชำระแล้ว

สุพจน์

ปานทอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

163

ชำระแล้ว

สายรุ้ง

ถุงแหวน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

164

ชำระแล้ว

นันทา

ถุงแหวน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

อิสระ

165

ชำระแล้ว

อัฐกร

ธรรมะชัย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

เชียงใหม่

อิสระ

166

ชำระแล้ว

วิโรจน์

จันทร์ศุภร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

167

ชำระแล้ว

บรรณวิชญ์

พิชัยวงศ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

168

ชำระแล้ว

สมเจตน์

เทศอินทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

กทม

หมูจุ่ม

169

ชำระแล้ว

ภัสนา

เทศอินทร์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

กทม

หมูจุ่ม

170

ชำระแล้ว

ประจักษ์

แซ่ตั้ง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

กทม

171

ชำระแล้ว

นิสัย

ธนเกียรติ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

พัทลุง

อิสระ

172

ชำระแล้ว

ธนกร

นิลนาม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

173

ชำระแล้ว

สง่า

โตธนากูล

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

174

ชำระแล้ว

ยศวัฒน์

สิริโรจนานันท์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

งาช้างดำ

175

ชำระแล้ว

อรอนงค์

ศิริวงค์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

อิสระ

176

ชำระแล้ว

ไมตรี

เกิดแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

อิสระ

177

ชำระแล้ว

ละมัยภรณ์

เกิดแก้ว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

อิสระ

178

ชำระแล้ว

อุไรวรรณ

อมรเสถียรชัย

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

อิสระ

179

ชำระแล้ว

มานะ

เดือนศิริรัตน์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

180

ชำระแล้ว

ฤทธิ์รณ

มณีขัติย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

ลำพูน

อิสระ

181

ชำระแล้ว

รุ่งทิวา

อินทวงค์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

อิสระ

182

ชำระแล้ว

จันทมณี

เดือนศิริรัตน์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

183

ชำระแล้ว

ทองดี

เนตรวีระ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TWP cycling&drink

184

ชำระแล้ว

วิรัตน์

อิ่นแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

TWP cycling&drink

185

ชำระแล้ว

ชัย

ลิ้มเลิศเจริญวนิช

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

186

ชำระแล้ว

สมคิด

ศรีวงศ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

187

ชำระแล้ว

เสน่หา

ศรีวงศ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

188

ชำระแล้ว

ชาติชาย

ปรีเลิศ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TWP cycling&drink

189

ชำระแล้ว

พ.ต.ท.วีรเวชน์

ร้านชิตวงศ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

190

ชำระแล้ว

บัวมัน

ถาเมือง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

191

ชำระแล้ว

ชาญนิธิ

ธนไพบูลย์รักษา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

​​ 

192

ชำระแล้ว

สุขุม

ปะทิ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TWP cycling&drink

193

ชำระแล้ว

ทวีวรรณ

แซ่เฮ่ง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

194

ชำระแล้ว

พัลลภ

ทิพย์เจริญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

195

ชำระแล้ว

ณัฐรุจา

ไชยกองละ

VIP 16 กม.

S 36"

น่าน

196

ชำระแล้ว

โสภาพรรณ

นันทะน้อย

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

197

ชำระแล้ว

สุรพันธ์

ยศบุญเรือง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

(ไม่ร่วมปั่น)

198

ชำระแล้ว

ประสงค์

วิชัยพันธ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

199

ชำระแล้ว

พัทธ์ชรัญญา

สิทธิธนวัจน์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

200

ชำระแล้ว

จารุวัฒน์

สุภา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

No.201-250


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

201

ชำระแล้ว

พ.ท.อิ่นแก้ว

สุรินกาน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

ลำปาง

202

ชำระแล้ว

สมศรี

สุรินกาน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

ลำปาง

203

รอชำระเงิน

ทองอินทร์

หน่อคำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

ลำปาง

204

รอชำระเงิน

ฐปนัท

ลานไพร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

เพชรบุรี

205

ชำระแล้ว

สุขุมาลย์

ชายครอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

206

ชำระแล้ว

นพดล

สิงหราไชย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TWP

207

ชำระแล้ว

นิธิภัทร

เอี่ยมตระกูล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

กทม

208

รอชำระเงิน

ร.ท.สุริวงศ์

ขุนวงศ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

ลำปาง

209

ชำระแล้ว

อนันต์

ตันตระกูล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

3XL 46"

น่าน

210

ชำระแล้ว

สุวัฒน์

ชอบธรรม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

อุตรดิตถ์

211

ชำระแล้ว

ฐิติพงษ์

นามติ๊บ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TWP cycling&drink

212

ชำระแล้ว

บรรเลง

ขจรศักดิพันธ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

213

ชำระแล้ว

พิชญา

รินทา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

214

ชำระแล้ว

สิทธิกร

วังเสาร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงราย

อิสระ

215

ชำระแล้ว

วีระพันธุ์

ธนะสมบัติ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

ผีบิน​ แม่สะนาน

216

ชำระแล้ว

รัตติพงษ์

อุดยะเขื่อน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อบต.บัวใหญ่

217

ชำระแล้ว

ราชัน

เทพยศ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

218

ชำระแล้ว

สิทธิพร

หิรัตนพันธ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

ลำปาง

อิสระ

219

ชำระแล้ว

ณัฐพล

ไชยมิ่ง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TWP Cycling&Drink

220

ชำระแล้ว

สุรินทร์

กวาวหนึ่ง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

221

ชำระแล้ว

ชุมพล

พาใจธรรม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

222

ชำระแล้ว

ทรงศักดิ์

สุปัน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

TWP Cycling&Drink

223

ชำระแล้ว

สุวรรณ

สุวรรณา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

อิสระ

224

ชำระแล้ว

จำนง

ชัยสุวรรณ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

เชียงราย

เสือลายพราง

225

ชำระแล้ว

อุไรวรรณ์

ชัยสุวรรณ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

เชียงราย

เสือลายพราง

226

ชำระแล้ว

กฤตนันท์

ไชยานนท์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงราย

เสือลายพราง

227

ชำระแล้ว

รัตนา

อมรพงศ์รักษา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงราย

เสือลายพราง

228

ชำระแล้ว

ทศพล

ปันนะสุทธิพันธ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงราย

เสือลายพราง

229

ชำระแล้ว

ชาญชัย

มหาวัน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

230

ชำระแล้ว

หยกฟ้า

ยาใจ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

2XS 32"

น่าน

231

ชำระแล้ว

รศ. รังสรรค์

จันต๊ะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

เสือสันทราย

232

ชำระแล้ว

วัฒนา

อ่อนพุทธา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

233

ชำระแล้ว

รินจง

ทองอู๋

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

234

ชำระแล้ว

เพชรา

นิโรจน์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

235

ชำระแล้ว

สุชาติ

ทองอู๋

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

236

ชำระแล้ว

นงนุช

ไกรเกรียงศรี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

237

ชำระแล้ว

มนต์ชัย

ปั้นงาม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

4XL 48"

สุโขทัย

ปั่นตามแรงเกิด

238

ชำระแล้ว

บุญหนา

ศิริวิมาตย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XS 34"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

239

ชำระแล้ว

สมพร

วัลลิยะเมธี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

240

ชำระแล้ว

กัญญา

บุญเครือชู

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

241

ชำระแล้ว

เสน่ห์

สุวธรรมานนท์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

242

ชำระแล้ว

ธราธร

จำรัส

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

243

ชำระแล้ว

ศรัญญา

อินยา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

244

ชำระแล้ว

สังวาล

ดวงแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

245

ชำระแล้ว

ปาริฉัตร

ปัญญา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

246

ชำระแล้ว

ศักดา

ปัญญา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

247

ชำระแล้ว

แสนชัย

พุ่มไสว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

248

ชำระแล้ว

อภิชัย

สุมาลี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

249

ชำระแล้ว

จิรชาติ

เชื้อภักดี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

250

ชำระแล้ว

บัญชา

เหมืองหม้อ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

No.250-300


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

251

ชำระแล้ว

ทวีพร

เหลี่ยมนำชัย

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

252

ชำระแล้ว

โอฬาร

เหลี่ยมนำชัย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

253

ชำระแล้ว

ภัชรา

โชติมานนท์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

254

ชำระแล้ว

ด.ต.สังคม

อินฟากท่า

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

255

ชำระแล้ว

สิริกร

ธนทรัพย์วีรชา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

256

ชำระแล้ว

ชัญษา

สิงห์สุวรรณ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

257

ชำระแล้ว

อัศม์เดช

เขียวเชย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

258

ชำระแล้ว

นงนุช

อิ่มอุระ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

259

ชำระแล้ว

สงวน

ดุสิต

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

260

ชำระแล้ว

สงวนศักดิ์

รัตโน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XS 34"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

261

ชำระแล้ว

วีระ

เบี้ยวน้อย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

262

ชำระแล้ว

ชลธิชา

บุญสนอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

263

ชำระแล้ว

สมบัติ

บุญสนอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

264

ชำระแล้ว

มยุรี

เชื้อชัย

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

ขอนแก่น

อิสระ

265

ชำระแล้ว

ผดุง

ภักดี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

266

ชำระแล้ว

สามารถ

สารทอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

267

ชำระแล้ว

ปกรณ์

พรมกูล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

268

ชำระแล้ว

บุญแล

บางจับ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

269

ชำระแล้ว

พิศล

หรรษไพบูลย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

270

ชำระแล้ว

ว่าที่ร.ท.ไชยา

สมอ่อน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

271

ชำระแล้ว

พ.ต.วิมลศักดิ์

สิงห์หันต์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

272

ชำระแล้ว

นันต์ธนา

รุ่งธนัฐสิทธิ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

273

ชำระแล้ว

ทรัพย์สมบูรณ์

นามัง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

274

ชำระแล้ว

กษิดิ์เดช

กันอินทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

275

ชำระแล้ว

วิชัย

นิลคง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

สาสุขน่าน

276

ชำระแล้ว

ทวีวัฒน

พรหมพิทักษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นเพื่อสุขภาพ

277

ชำระแล้ว

จุรีรัตน์

พรหมพิทักษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นเพื่อสุขภาพ

278

ชำระแล้ว

ณัฐธัญ

พันธุ์แก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

279

ชำระแล้ว

ณัฐชยา

พันธุ์แก้ว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

280

ชำระแล้ว

อรทัย

ชุ่มเย็น

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

กทม

ปั่นตามรอยพ่อหลวง

281

ชำระแล้ว

ร.อ.กิตติชาญ

จันทร์โสดา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

คนมักปั่นฟากท่า

282

ชำระแล้ว

บัญชา

จำปาจี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

283

ชำระแล้ว

จรูญลักษณ์

ดวงแก้ว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

กทม

284

ชำระแล้ว

กฤษฎา

ยาใจ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

285

รอชำระเงิน

ครรชิต

รัตนาพีระพัฒน์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

เลย

286

ชำระแล้ว

อินสอน

ชื่นใจดี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

287

ชำระแล้ว

กฤษณะ

สกุลพิทักษ์ดี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

ทีมปั่นจักรยานโรงพยาบาลฟากท่า

288

ชำระแล้ว

จงจิต

ปินศิริ

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

289

ชำระแล้ว

ศรีรุ่ง

ช่วยรักษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

290

ชำระแล้ว

สุนันท์

ช่วยรักษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

291

ชำระแล้ว

ธนพร

เอี่ยมสกุล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

292

ชำระแล้ว

กอบเงิน

ไกรทอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

293

ชำระแล้ว

จิตต์

ดารากุน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

294

ชำระแล้ว

สำราญ

สันยาลักษณ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

295

ชำระแล้ว

ณัฐกร

วรินทรนุวัตร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

296

ชำระแล้ว

วิเชียร

ชมภูนุช

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

297

ชำระแล้ว

ธานี

อุตสาหะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

-

298

ชำระแล้ว

วิไลย์

เส็มยัง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

-

299

ชำระแล้ว

สาลินี

เจาะสา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

-

300

ชำระแล้ว

สุนี

เตชะสวรรค์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

-

No.301-350


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

301

ชำระแล้ว

สุพัตรา

พันธุ์วิทย์การ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

-

302

ชำระแล้ว

นิพนธ์

ปรีชารักษ์

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

303

ชำระแล้ว

วีรพันธ์

ปานต๊ะระษี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

304

ชำระแล้ว

กิตติศักดิ์

เขื่อนคำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

305

ชำระแล้ว

ทวีศักดิ์

แสงประจักษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

306

ชำระแล้ว

กัลยา

แสงประจักษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

307

ชำระแล้ว

รพิพรรณ

จะนะพรม

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

308

ชำระแล้ว

พรศักดิ์

คงนิ่ม

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

309

ชำระแล้ว

สกฤษดิ์

แลสันกลาง

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

งาช้างดำน่าน

310

ชำระแล้ว

อนันท์

วรรณใหญ่

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

311

ชำระแล้ว

สุชาติ

งามภูเขียว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

312

ชำระแล้ว

สันติ

โปรยรุ่งทอง

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

ร้านกรุงเทพการช่าง น่าน

313

ชำระแล้ว

เมทวินทร์

อินต๊ะจวง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

แพร่

Blh phrae

314

ชำระแล้ว

ร่วมศักดิ์

ยะใหม่วงศ์

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

315

ชำระแล้ว

ธนกฤต

ดรุณนารถ

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

316

ชำระแล้ว

เศกสรร

วุฒิการณ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

317

ชำระแล้ว

สมมาท

แสงสนธิ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อยุธยา

แก๊งเพื่อนปั่น

318

ชำระแล้ว

สุรวุฒิ

เอื้อคณิต

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

319

ชำระแล้ว

อุไรวรรณ

อินทะสับ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

ชุมพร

ไม่ปั่น ส่งทางไปรษณีย์

320

ชำระแล้ว

สุทธิเกียรติ

ขันคำนันต๊ะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

321

ชำระแล้ว

กฤตพล

โชติภักดิพร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

322

ชำระแล้ว

ปาริชาติ

จักธร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

323

ชำระแล้ว

ศุภรัสมิ์

อินต๊ะไชย

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

324

ชำระแล้ว

นิมิตร

คนบุญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

แพร่

325

ชำระแล้ว

ถวัลย์รัฐ

เกียรติวรพันธุ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

TNN

326

ชำระแล้ว

อนันต์

ไชยเสน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

327

ชำระแล้ว

ทศพร

ดู่มณี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

328

ชำระแล้ว

สมชาย

สารเถื่อนแก้ว

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

329

ชำระแล้ว

ฐิสิตา

ดีภัทรกุล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

กทม

อิสระ

330

ชำระแล้ว

กิจษิณ

พิภัชศุภมาส

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

กทม

อิสระ

331

ชำระแล้ว

วินิต

ชื่นทองคำ

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

332

ชำระแล้ว

มงคล

ลัคนาเลิศ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

รถถีบทุ่งช้าง

333

ชำระแล้ว

โสภา

นันต๊ะ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

334

ชำระแล้ว

สมพร

ไชยกองละ

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

335

ชำระแล้ว

สุภาพ

ประจิต

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

ขาอ่อนไลน์ไซคลิ๊ง

336

ชำระแล้ว

ประดิษฐ์

เทียนทอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

แพร่

ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน

337

ชำระแล้ว

ยุทธพงษ์

หาญยุทธ

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

338

ชำระแล้ว

เพิ่มศักดิ์

ปิยศทิพย์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

339

ชำระแล้ว

อนุชา

สัตยดิษฐ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

3XL 46"

น่าน

340

ชำระแล้ว

คมสัน

กันทจันทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

ปทุมธานี

341

ชำระแล้ว

ทศพร

มาทำมา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

ปั่นยันมืด

342

ชำระแล้ว

ศุภพงศ์

วงค์พุทธคำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

343

ชำระแล้ว

จารุณีย์

ชินพิเศษ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

344

ชำระแล้ว

ยุพิน

สีต๊ะสาร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

345

ชำระแล้ว

จำลอง

สีต๊ะสาร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

346

ชำระแล้ว

ครองพันธุ์

พวงพุฒ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

347

ชำระแล้ว

วิษณุ

มงคลคำ

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

348

ชำระแล้ว

อัศวิน

ชินพิเศษ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

349

ชำระแล้ว

เอเธนส์

แสงศิริ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

พิษณุโลก

ชมรมจักรยานอำเภอบ้านโคก

350

ชำระแล้ว

นิพนธ์

ปลาลาศ

VIP 16 กม.

3XL 46"

น่าน

No.351-400


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

351

รอชำระเงิน

ณรงค์

ถาต๊ะวงค์

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

352

ชำระแล้ว

วัชระ

ศรีสุวรรณ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านยาเภสัช

353

ชำระแล้ว

อินทิรา

อินแสง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านยาเภสัช

354

ชำระแล้ว

ชวลิต

ศรีสุวรรณ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านยาเภสัช

355

ชำระแล้ว

ปวีณ

ศิริเวทิน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

บ้านยาเภสัช

356

ชำระแล้ว

มาโนจน์

สอนเชล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านยาเภสัช

357

ชำระแล้ว

เอกนรินทร์

พะอินา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

อิสระ

358

ชำระแล้ว

วุฒิชัย

กันแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

359

ชำระแล้ว

เยาวลักษณ์

ทาเจริญ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

3XL 46"

ลำพูน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

360

ชำระแล้ว

บุศราภรณ์

สมบัติปัน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

361

ชำระแล้ว

ณรงค์

สุวรรณประชา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

ปั่น ปั่นปัว

362

ชำระแล้ว

ณภัทร์สกล

ปัญญา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

363

ชำระแล้ว

เสฎฐวุฒิ

โพธิ์เรือง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

กำแพงเพชร

364

ชำระแล้ว

รัชชานนท์

อะโนมา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

เชียงราย

365

ชำระแล้ว

เมตตา

ธนะเสน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

คนฮักปั่นอ.เชียงกลาง

366

ชำระแล้ว

ธนภรณ์

ธนะเสน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

คนฮักปั่นอ.เชียงกลาง

367

ชำระแล้ว

นิคม

มีบัว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

368

ชำระแล้ว

สมเพชร

เมืองมา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

369

ชำระแล้ว

กฤษฎา

อินแสง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

370

ชำระแล้ว

ภานุมาศ

ปาฟอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

371

ชำระแล้ว

นิดดา

อายะวรรณา

VIP 16 กม.

S 36"

น่าน

372

ชำระแล้ว

สุรัตน์

ราชปันติ๊บ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

373

ชำระแล้ว

สุทธพงษ์

ใจตุ้ย

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

374

ชำระแล้ว

สมใจ

วิจิตรกูล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

375

ชำระแล้ว

ชินวัตร

พู่จันตระกูล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XS 32"

น่าน

เยาว์ชนน่านบ้านยาไบค์

376

ชำระแล้ว

นิรัญกุล

มงคลศิริ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

5XL 50"

น่าน

อิสระ

377

ชำระแล้ว

สมชาย

งามสวย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

แพร่

เสื้อเย็นตาโฟสูงเม่น

378

ชำระแล้ว

อุษา

รักวงษ์แท้

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

แพร่

เสื้อเย็นตาโฟสูงเม่น

379

ชำระแล้ว

สิงแก้ว

กล้าหาญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

แพร่

เสื้อเย็นตาโฟสูงเม่น

380

ชำระแล้ว

ชวลิต

มั่งมี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

แพร่

เสื้อเย็นตาโฟสูงเม่น

381

ชำระแล้ว

วินนัส

อุตยะราช

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

แม่จริมไบท์

382

ชำระแล้ว

บวร

วันวิวัฒน์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

อุตรดิตถ์

Uttvc

383

ชำระแล้ว

ธัญพิสิษฐ์

บูรณพันธ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

Twp

384

ชำระแล้ว

กระจ่าง

สรงทาน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

Uttvc

385

ชำระแล้ว

อรุณี

วรรณโชติผาเวช

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

อุตรดิตถ์

Uttvc

386

ชำระแล้ว

เจริญศรี

ด้วงรักษา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

Uttvc

387

ชำระแล้ว

สุรชัย

ภัทรเกียรติเจริญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

388

ชำระแล้ว

วริทริ์ธร

ภัทรเกียรติเจริญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XS 32"

อุตรดิตถ์

ปั่นตามแรงเกิด

389

ชำระแล้ว

กฤตนชัย

อินบรรเลง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

TWP

390

ชำระแล้ว

ยวด

ใจจันทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

อิสระ

391

ชำระแล้ว

กฤษภู

นันทแกล้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

392

ชำระแล้ว

สิทธิชัย

แก้ววังอ้อ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

393

ชำระแล้ว

กชพร

พากเพียร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

​​ 

394

ชำระแล้ว

เพ็ญรุ่ง

พันธ์รัตน์ดำรง

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

395

ชำระแล้ว

ศักดิ์ศิทธิ์

บ่อแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

สุโขทัย

รพ.บ้านด่านลานหอย

396

ชำระแล้ว

นรรญกร

เฮียงกุล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

สุโขทัย

รพ.บ้านด่านลานหอย

397

ชำระแล้ว

ปราณี

พลับอินทร์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

สุโขทัย

รพ.บ้านด่านลานหอย

398

ชำระแล้ว

นารี

ปลาลาศ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

399

ชำระแล้ว

กฤษฎินทร์

สีแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

400

ชำระแล้ว

ALEKSANDR

KOSENKOV

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

​​ 

No.401-450


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

401

ชำระแล้ว

วราพรรณ

แก้วมณี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

ลำพูน

402

ชำระแล้ว

พิกุลทอง

วงศ์ธวัช

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

403

ชำระแล้ว

พีรศุษม์

นาพรหม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

S 36"

น่าน

บ้านยาเภสัช

404

ชำระแล้ว

สกูล

วงศ์ไชย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

ดอนแก้ว

405

ชำระแล้ว

นนวรัตน์

ณีวัง

VIP 16 กม.

S 36"

น่าน

406

ชำระแล้ว

รชาภา

อุมารังษี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

2XS 32"

แพร่

407

ชำระแล้ว

สุทธิพันธ์

แพงจีน

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

รพ.ค่ายสุริยพงษ์

408

ชำระแล้ว

ร.อ.ประทีป

นนท์คลัง

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

รพ.ค่ายสุริยพงษ์

409

ชำระแล้ว

จสอ.เกรียงไกร

เทพกัน

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

รพ.ค่ายสุริยพงษ์

410

ชำระแล้ว

เฉลิม

ณ พิกุล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

พะเยา

ฝุ่นฟุ้งเชียงราย

411

ชำระแล้ว

ศศิมา

อิ่นแก้วฟู

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

เชียงราย

ฝุ่นฟุ้งเชียงราย

412

ชำระแล้ว

ณัฐธิดา

ญาวิระ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

เชียงราย

ฝุ่นฟุ้งเชียงราย

413

ชำระแล้ว

กฤตภาส

ไข่นาค

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

แพร่

AN Bike

414

ชำระแล้ว

วิราวรรณ

ยะอิตะ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

แพร่

415

ชำระแล้ว

เจริญ

ญาวิระ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงราย

ฝุ่นฟุ้ง เชียงราย

416

รอชำระเงิน

ประจวบ

ธรณี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงราย

ฝุ่นฟุ้ง เชียงราย

417

รอชำระเงิน

พิชญาภัค

ธรณี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

เชียงราย

ฝุ่นฟุ้ง เชียงราย

418

รอชำระเงิน

อนุวัฒน์

อินทร์แปลง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

แพร่

AN Bike

419

ชำระแล้ว

กัญญารัตน์

มณีกันทัง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

420

ชำระแล้ว

ธีระวัฒน์

รัตน้ำหิน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

ชลบุรี

421

ชำระแล้ว

ขวัญทิพย์

ใจศิริ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

ชลบุรี

422

รอชำระเงิน

ณัฐพงศ์

วจนานวัช

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

แพร่

ป๋าเจี๊ยบสั่งลุย

423

ชำระแล้ว

จักรกฤษณ์

ทาราช

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XS 34"

น่าน

บ้านยาไบค์

424

ชำระแล้ว

ดรุณ

คล้ายแจ้ง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

425

ชำระแล้ว

ยุทธนา

สามล

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

426

ชำระแล้ว

ณรงค์พล

อินต๊ะยศ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงราย

เชียงของไบร์

427

ชำระแล้ว

สุนทรีย์

โนทะ

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

428

ชำระแล้ว

ธนณัฏฐ์

โนทะ

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

429

ชำระแล้ว

สุภัชชา

แก้วมงคล

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

430

ชำระแล้ว

สมชาย

ทุ่งแดง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

นันทบุรีไบค์

431

ชำระแล้ว

รอ.หญิงรุ่งทิวา

ณ.วิเชียร

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

รพ.ค่ายสุริยพงษ์

432

ชำระแล้ว

เสน่ห์

สวนจักร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

433

ชำระแล้ว

กันยา

ชัยมงคล

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

434

ชำระแล้ว

พิเชษฐ

ชัยมงคล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

435

ชำระแล้ว

สุนีย์

เมืองเพ็ชร

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

ดอนแก้ว

436

ชำระแล้ว

หะทัย

พิมทอง

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

กทม

แก๊งเพื่อนปั่น

437

รอชำระเงิน

ปราโมทย์

คดอ่ำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

นันทบุรีใบค์

438

รอชำระเงิน

ประเสริฐ

ชนิตราภิรักษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

439

ชำระแล้ว

ปริญญา

สอนศิริ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

440

ชำระแล้ว

รัตตกร

พูนแก้ว

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

กทม

441

ชำระแล้ว

ภัทรพล​

บุตรพงศกร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

ปั่น​ปั่นปัว

442

ชำระแล้ว

ประเทือง

สังข์ทอง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

ปั่น​ปั่นปัว

443

ชำระแล้ว

สมาน

บางจู

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

ปั่น​ปั่นปัว

444

รอชำระเงิน

ณรงค์

สุวรรณประชา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

ปั่น​ปั่นปัว

445

ชำระแล้ว

จสต.ณรงค์

เดชอุดม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

446

ชำระแล้ว

ณัฐพงศ์

หงษ์ใจ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

447

ชำระแล้ว

พลับพลึง

กอบแก้ว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

448

ชำระแล้ว

นนท์

ตาคำ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

เวียงมาหานะเธอ

449

ชำระแล้ว

ธนภัทร

จันทร์เพ็ญ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

450

ชำระแล้ว

ชัยกร

สุทธิ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

ปั่น​ปั่นปัว

No.451-500


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 1

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.แจ้งยอดแล้ว/รอตรวจสอบ​​ >​​ 3.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

451

ชำระแล้ว

สำราญ

ท้าวหน่อ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

แม่จริม

452

รอชำระเงิน

ทรงพล

วณิกกุล

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

453

รอชำระเงิน

สุวรรณรัตน์

อะทะวัน

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

น่าน

454

รอชำระเงิน

ดำเนิน

เชื้ออินต๊ะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

น่าน

455

รอชำระเงิน

เชิดศักดิ์

ปัญญาภู

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

456

ชำระแล้ว

อภิสิทธิ์

มีชัย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

457

ชำระแล้ว

ปัฐวิกรณ์

ไชยบุญเรือง

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

458

ชำระแล้ว

เกรียงศักดิ์

เชื้อสุวรรณ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

พะเยา

เสื้อดอกคำใต้

459

ชำระแล้ว

เจตริน

บุญเรือง

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

พะเยา

เสื้อดอกคำใต้

460

ชำระแล้ว

อุเทน

พรหมเสน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

พะเยา

เสื้อดอกคำใต้

461

ชำระแล้ว

ณรงค์

ไชยเทพ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

พะเยา

เสื้อดอกคำใต้

462

ชำระแล้ว

ศิริวัฒน์

ติปยานนท์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

พะเยา

เสื้อดอกคำใต้

463

รอชำระเงิน

อัศวิน

กปิตถา ณ อยุธยา

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

464

ชำระแล้ว

สันติ์ชัย

ชัยชะนะ

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

465

ชำระแล้ว

นฤมล

ตันติวราชัย

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

กทม

466

ชำระแล้ว

สุกฤษณ์

แพภิรมย์รัตน์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

กทม

467

รอชำระเงิน

สิทธิ์วโรจน์

สองสีโย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

เชียงใหม่

468

ชำระแล้ว

บุญเรือง

โลกคำลือ

VIP 16 กม.

M 38"

น่าน

มืองงาช้างดำ(ชมรมเดิน-วิ่ง)

469

รอชำระเงิน

จริยา

ป่าเขียว

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

S 36"

แพร่

AN Bike

470

รอชำระเงิน

ชัยณรงค์

ปราบหงษ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

แพร่

ทีมเสือเสรีไทย

471

ชำระแล้ว

บุญแต่ง

ใจจันทร์

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

472

รอชำระเงิน

สรจักร

จันนันทะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

473

ชำระแล้ว

ปรียาภรณ์

ระบอบ

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

XS 34"

อุทัยธานี

อ้อร้อไลฟ์ไบค์

474

ชำระแล้ว

อำนวย

มีพันธ์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.อุตรดิตถ์

475

รอชำระเงิน

วทัญญู

ธมิกานนท์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

แพร่

476

ชำระแล้ว

มนูญ

นันทะเสน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

477

ชำระแล้ว

คาน

แก้ววงค์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

อิสระ

478

ชำระแล้ว

อมรเทพ

ไถ้เงิน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

กทม

479

ชำระแล้ว

ปิยะพงค์

นวลจันทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

แพร่

480

ชำระแล้ว

ทนงศักดิ์

รัตนประทุม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

เชียงใหม่

481

ชำระแล้ว

วรายุทธ

วิชาธนพัฒน์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

482

ชำระแล้ว

เกรียงไกร

สุนทรเมือง

VIP 16 กม.

XL 42"

น่าน

หจก.เกรียงไกรการเกษตร

483

ชำระแล้ว

อานุ

สีแจ่ม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

อุตรดิตถ์

484

ชำระแล้ว

วัชรินทร์

อุทัยธวัช

VIP 16 กม.

L 40"

น่าน

485

ชำระแล้ว

สุมิตรา

อุทัยธวัช

VIP 16 กม.

S 36"

น่าน

486

ชำระแล้ว

สรจักร

จันนันทะ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

น่าน

487

ชำระแล้ว

อัมพร

เงินแท้

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

น่าน

488

ชำระแล้ว

ศรีจันทร์

มาลาสีตา

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

L 40"

น่าน

489

ชำระแล้ว

ร.ต.อ. วันชัย

ทิมขลิบ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

พิษณุโลก

เสือเรือนแพ

490

ชำระแล้ว

สัมฤทธิ์

สุขจุ้ย

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

พิษณุโลก

อินทรีดำ

491

ชำระแล้ว

วิศณุ

วงศ์พุฒิ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

แพร่

492

ชำระแล้ว

กิตติ

เด็ดขาด

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

L 40"

แพร่

493

ชำระแล้ว

สิงห์หาญ

จินดามณี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

M 38"

แพร่

494

ชำระแล้ว

ธีระรัฐ

พรหมณี

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

3XL 46"

ปทุมธานี

495

ชำระแล้ว

ศรัญญา

โรจน์พงษ์

ปั่นวัดใจผู้หญิง 31.5 กม.

M 38"

น่าน

FORDน่าน

496

ชำระแล้ว

สหพันธ์

ตั้งใจ

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

น่าน

FORDน่าน

497

ชำระแล้ว

ประเสริฐ

วรินทร์

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

3XL 46"

แพร่

498

ชำระแล้ว

กิตติ

เตียวตระกูลวัฒน

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

นครราชสีมา

499

ชำระแล้ว

ศากร

สมุทรเพ็ชร

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

2XL 44"

แพร่

500

ชำระแล้ว

กิตติ

ถิ่นจอม

ปั่นวัดใจผู้ชาย 31.5 กม.

XL 42"

แพร่

1,362 Views