ตรวจสอบรายชื่อ

No.1-50


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

1

ชำระแล้ว

อนุกูล

หลวงภักดี

VIP 18 กม.

2XL 44"

พิษณุโลก

บ้านรถถีบเมืองน่าน

2

รอชำระเงิน

ศราวุท

คำสองสี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

3

รอชำระเงิน

เชิดศักดิ์

ปัญญาภู

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

4

ชำระแล้ว

สาธิต

พันธุ์แก้ว

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

5

ชำระแล้ว

ดวงสมร

เหรียญทอง

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

6

ชำระแล้ว

สิงหพันธุ์

พุทธรักษ์

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

7

รอชำระเงิน

ร.ต.จำนงค์

ศรีวิชัย

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

8

รอชำระเงิน

กษิดิ์เดช

กันอินทร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

9

รอชำระเงิน

จำนง

ยอดหล้า

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

10

รอชำระเงิน

วัชญาณ์

ยอดหล้า

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

11

รอชำระเงิน

กฤษภู

นันทแกล้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

12

รอชำระเงิน

สนอง

ชัยชนะ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

สุพรรณบุรี

เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ

13

รอชำระเงิน

ศุภกร

ไชยสาร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

14

รอชำระเงิน

ยุทธพงษ์

ทองหล้า

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เลย

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย

15

ชำระแล้ว

สุรินทร์

ทะนันสิงห์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

16

รอชำระเงิน

มยุรี

เชื้อชัย​​ 

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

ขอนแก่น

อิสระ

17

ชำระแล้ว

สุรินทร์

กวาวหนึ่ง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

18

ชำระแล้ว

อุไร

เร้ดรัพ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"​​ 

ปราจีนบุรี

หนองชะอม

19

ชำระแล้ว

แอนโทนี่

เร้ดรัพ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

ปราจีนบุรี

หนองชะอม

20

ชำระแล้ว

ประสิทธิ์

วรรณวัตร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

21

ชำระแล้ว

สุนี

พุทธรักษ์

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

22

ชำระแล้ว

เดช

ปันแก้ว

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

23

ชำระแล้ว

พ.ท.ฉลอง

บุญสม

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

24

รอชำระเงิน

มาณี

นิตย์อำนวยผล

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

25

ชำระแล้ว

กันยา

ชัยมงคล

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

26

ชำระแล้ว

พิเชษฐ์

ชัยมงคล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

27

ชำระแล้ว

สุรชาติ

ก้อนแก้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

28

ชำระแล้ว

ดวงพร

ก้อนแก้ว

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

29

ชำระแล้ว

มุกดา

จองกว้าง

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

30

ชำระแล้ว

เฉลียว

จองกว้าง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

31

ชำระแล้ว

สุนีย์

เมืองเพชร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

32

ชำระแล้ว

รุ่งทิวา

ณ วิเชียร

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

33

ชำระแล้ว

สมบูรณ์

ศรีนวลชาติ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด น่าน

34

ชำระแล้ว

ปรมินทร์

การินไชย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

35

รอชำระเงิน

นิมิตร

คนบุญ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

แพร่

อิสระ

36

รอชำระเงิน

ชุมพล

พาใจธรรม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

RMUTL BIKING CLUB

37

รอชำระเงิน

จักรพงศ์

พรหมสกุลปัญญา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

38

ชำระแล้ว

วิชัย

นิลคง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"​​ 

น่าน

ปั่นแอ่วเมืองน่าน

39

ชำระแล้ว

กนกวรรณ

นิลคง

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XS 34"

น่าน

ปั่นแอ่วเมืองน่าน

40

ชำระแล้ว

รัตนาภรณ์

จันทรี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"​​ 

น่าน

41

รอชำระเงิน

วิสุทธิ์

ศรีเมือง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

42

รอชำระเงิน

ชนสรณ์

อุปมาอ่ำ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

พิจิตร

43

ชำระแล้ว

ดรุณ

คล้ายแจ้ง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

44

รอชำระเงิน

วิชาญ

ศรีสุขคำ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ขาอ่อน​​ 

45

รอชำระเงิน

เสน่ห์

ครุุธเงิน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

46

ชำระแล้ว

อภิวัฒน์

มาดี​​ 

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เลย

ชมรมจักรยานปากชม

47

ชำระแล้ว

อรอนงค์

ศิริวงค์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ทีมน่องโป่ง

48

รอชำระเงิน

พงษ์ศักดิ์

กามีวงศ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

49

ชำระแล้ว

รุ่งทิวา

อินทวงศ์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ทีมน่องโป่ง

50

ชำระแล้ว

สุธีร์

กิจฉวี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

กทม

เทคนิคมีนไบค์คลับ

No.51-100


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

51

ชำระแล้ว

กฤษ

พุ่มศิริ​​ 

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

กทม

เทคนิคมีนไบค์คลับ

52

ชำระแล้ว

ยศวัฒน์

สิริโรจนานันท์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

งาช้างดำ

53

รอชำระเงิน

กัลยา

พันธุ์แก้ว

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

54

รอชำระเงิน

วสุศักดิ์

ฉิมสอน

VIP 18 กม.

XL 42"

ปทุมธานี

55

รอชำระเงิน

รุ่งโรจน์

ริเป๊ก

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

TWP

56

รอชำระเงิน

ภัทรพร

ขวัญใจ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

57

รอชำระเงิน

สงวน

ดุสิต

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

58

รอชำระเงิน

สุชาติ

งามภูเขียว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

59

ชำระแล้ว

ณัฐพงษ์

วงศ์สารัตน์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

นาน้อย

60

ชำระแล้ว

สิงไหม

ไชยศิริ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

นาน้อย

61

ชำระแล้ว

ชม

กันอิน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

สระบุรี

62

ชำระแล้ว

สุรัตน์

ราชปันติ๊บ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

นาน้อย

63

ชำระแล้ว

สมเพชร

เมืองมา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

นาน้อย

64

ชำระแล้ว

พยนต์

อยู่ดี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

65

ชำระแล้ว

ทัศนีย์

อยู่ดี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

66

รอชำระเงิน

พิศิษฐ์

ศรีประเสริฐ

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

67

รอชำระเงิน

วรวรรธ

สร้อยเพชร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

ปทุมธานี

อ้อล้อ

68

รอชำระเงิน

อนันท์

วรรณใหญ่

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นแอ่ว

69

รอชำระเงิน

ไพรสนธ์

กันท๊ะวงค์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

พะเยา

เสือแม่ใจ

70

รอชำระเงิน

ศุกลรัตน์

กันท๊ะวงค์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

พะเยา

เสือแม่ใจ

71

รอชำระเงิน

ณัฐพงค์

คำชื่น

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

พะเยา

เสือแม่ใจ

72

รอชำระเงิน

จันทร์ฉาย

คำชื่น

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

พะเยา

เสือแม่ใจ

73

รอชำระเงิน

อิทธิกันต์​​ 

มีจันทร์ชยะกุล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

74

รอชำระเงิน

ยุทธภูมิ​

สายสั้น

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

PBBเวียงสา

75

รอชำระเงิน

สุทิน

บุญก่อสร้าง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

กทม

สวนรถไฟ

76

ชำระแล้ว

วัชรินทร์

ดวงทิพย์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

3XL 46"

ชลบุรี

77

รอชำระเงิน

ตะวัน

สวนนันท์

VIP 18 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

78

รอชำระเงิน

ชลฤดี

สวนนันท์

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

1,562 Views