ตรวจสอบรายชื่อ

No.1-50


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

1

ชำระแล้ว

อนุกูล

หลวงภักดี

VIP 18 กม.

2XL 44"

พิษณุโลก

บ้านรถถีบเมืองน่าน

2

รอชำระเงิน

ศราวุท

คำสองสี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

3

รอชำระเงิน

เชิดศักดิ์

ปัญญาภู

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

4

ชำระแล้ว

สาธิต

พันธุ์แก้ว

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

5

ชำระแล้ว

ดวงสมร

เหรียญทอง

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

6

ชำระแล้ว

สิงหพันธุ์

พุทธรักษ์

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

7

ชำระแล้ว

ร.ต.จำนงค์

ศรีวิชัย

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

8

ชำระแล้ว

กษิดิ์เดช

กันอินทร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

9

ชำระแล้ว

จำนง

ยอดหล้า

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

10

ชำระแล้ว

วัชญาณ์

ยอดหล้า

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด

11

รอชำระเงิน

กฤษภู

นันทแกล้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

12

ชำระแล้ว

สนอง

ชัยชนะ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

สุพรรณบุรี

เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ

13

ชำระแล้ว

ศุภกร

ไชยสาร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

14

รอชำระเงิน

ยุทธพงษ์

ทองหล้า

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เลย

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเมืองด่านซ้าย

15

ชำระแล้ว

สุรินทร์

ทะนันสิงห์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

16

ชำระแล้ว

มยุรี

เชื้อชัย​​ 

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

ขอนแก่น

อิสระ

17

ชำระแล้ว

สุรินทร์

กวาวหนึ่ง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

18

ชำระแล้ว

อุไร

เร้ดรัพ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"​​ 

ปราจีนบุรี

หนองชะอม

19

ชำระแล้ว

แอนโทนี่

เร้ดรัพ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

ปราจีนบุรี

หนองชะอม

20

ชำระแล้ว

ประสิทธิ์

วรรณวัตร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

21

ชำระแล้ว

สุนี

พุทธรักษ์

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

22

ชำระแล้ว

เดช

ปันแก้ว

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

23

ชำระแล้ว

พ.ท.ฉลอง

บุญสม

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

24

ชำระแล้ว

มาณี

นิตย์อำนวยผล

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

25

ชำระแล้ว

กันยา

ชัยมงคล

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

26

ชำระแล้ว

พิเชษฐ์

ชัยมงคล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

5XL 50"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

27

ชำระแล้ว

สุรชาติ

ก้อนแก้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

28

ชำระแล้ว

ดวงพร

ก้อนแก้ว

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

29

ชำระแล้ว

มุกดา

จองกว้าง

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

30

ชำระแล้ว

เฉลียว

จองกว้าง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

31

ชำระแล้ว

สุนีย์

เมืองเพชร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

32

ชำระแล้ว

รุ่งทิวา

ณ วิเชียร

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

33

ชำระแล้ว

สมบูรณ์

ศรีนวลชาติ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นแอ่ววันหยุด น่าน

34

ชำระแล้ว

ปรมินทร์

การินไชย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

35

ชำระแล้ว

นิมิตร

คนบุญ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

แพร่

อิสระ

36

ชำระแล้ว

ชุมพล

พาใจธรรม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

RMUTL BIKING CLUB

37

ชำระแล้ว

จักรพงศ์

พรหมสกุลปัญญา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

38

ชำระแล้ว

วิชัย

นิลคง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"​​ 

น่าน

ปั่นแอ่วเมืองน่าน

39

ชำระแล้ว

กนกวรรณ

นิลคง

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XS 34"

น่าน

ปั่นแอ่วเมืองน่าน

40

ชำระแล้ว

รัตนาภรณ์

จันทรี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"​​ 

น่าน

41

ชำระแล้ว

วิสุทธิ์

ศรีเมือง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

42

รอชำระเงิน

ชนสรณ์

อุปมาอ่ำ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

พิจิตร

43

ชำระแล้ว

ดรุณ

คล้ายแจ้ง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

44

ชำระแล้ว

วิชาญ

ศรีสุขคำ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ขาอ่อน​​ 

45

ชำระแล้ว

เสน่ห์

ครุุธเงิน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

46

ชำระแล้ว

อภิวัฒน์

มาดี​​ 

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เลย

ชมรมจักรยานปากชม

47

ชำระแล้ว

อรอนงค์

ศิริวงค์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ทีมน่องโป่ง

48

ชำระแล้ว

พงษ์ศักดิ์

กามีวงศ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

49

ชำระแล้ว

รุ่งทิวา

อินทวงศ์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ทีมน่องโป่ง

50

ชำระแล้ว

สุธีร์

กิจฉวี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

กทม

เทคนิคมีนไบค์คลับ

No.51-100


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

51

ชำระแล้ว

กฤษ

พุ่มศิริ​​ 

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

กทม

เทคนิคมีนไบค์คลับ

52

ชำระแล้ว

ยศวัฒน์

สิริโรจนานันท์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

งาช้างดำ

53

ชำระแล้ว

กัลยา

พันธุ์แก้ว

VIP 18 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

54

ชำระแล้ว

วสุศักดิ์

ฉิมสอน

VIP 18 กม.

XL 42"

ปทุมธานี

55

รอชำระเงิน

รุ่งโรจน์

ริเป๊ก

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

TWP

56

ชำระแล้ว

ภัทรพร

ขวัญใจ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

57

ชำระแล้ว

สงวน

ดุสิต

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

58

ชำระแล้ว

สุชาติ

งามภูเขียว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

59

ชำระแล้ว

ณัฐพงษ์

วงศ์สารัตน์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

นาน้อย

60

ชำระแล้ว

สิงไหม

ไชยศิริ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

นาน้อย

61

ชำระแล้ว

ชม

กันอิน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

สระบุรี

62

ชำระแล้ว

สุรัตน์

ราชปันติ๊บ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

นาน้อย

63

ชำระแล้ว

สมเพชร

เมืองมา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

นาน้อย

64

ชำระแล้ว

พยนต์

อยู่ดี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

65

ชำระแล้ว

ทัศนีย์

อยู่ดี

ปั่นวัดใจผู้หญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

66

ชำระแล้ว

พิศิษฐ์

ศรีประเสริฐ

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

67

รอชำระเงิน

วรวรรธ

สร้อยเพชร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

ปทุมธานี

อ้อล้อ

68

ชำระแล้ว

อนันท์

วรรณใหญ่

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นแอ่ว

69

รอชำระเงิน

ไพรสนธ์

กันท๊ะวงค์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

พะเยา

เสือแม่ใจ

70

รอชำระเงิน

ศุกลรัตน์

กันท๊ะวงค์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

พะเยา

เสือแม่ใจ

71

รอชำระเงิน

ณัฐพงค์

คำชื่น

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

พะเยา

เสือแม่ใจ

72

รอชำระเงิน

จันทร์ฉาย

คำชื่น

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

พะเยา

เสือแม่ใจ

73

รอชำระเงิน

อิทธิกันต์​​ 

มีจันทร์ชยะกุล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

74

ชำระแล้ว

ยุทธภูมิ​

สายสั้น

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

PBBเวียงสา

75

ชำระแล้ว

สุทิน

บุญก่อสร้าง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

กทม

สวนรถไฟ

76

ชำระแล้ว

วัชรินทร์

ดวงทิพย์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

3XL 46"

ชลบุรี

77

ชำระแล้ว

ตะวัน

สวนนันท์

VIP 18 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

78

ชำระแล้ว

ชลฤดี

สวนนันท์

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

79

รอชำระเงิน

สว่าง

รัศมีฉาย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

กทม

เทคนิคมีน

80

รอชำระเงิน

ปรียาภรณ์

ระบอบ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

2XS 32"

อุทัยธานี

Lansak cycling club

81

รอชำระเงิน

ประดิษฐ์

ศรีนิธิกีรติสาธร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

อุทัยธานี

Lansak cycling club

82

ชำระแล้ว

วีรพันธ์

ปานต๊ะระษี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

ชมรมจักรยานนาน้อย

83

ชำระแล้ว

เมธี

เทพเสนา

VIP 18 กม.

3XL 46"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

84

ชำระแล้ว

ลำเพียร

แก้วฮ่อน

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

นาน้อย

85

ชำระแล้ว

นเรนทร์

แก้วฮ่อน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

นาน้อย

86

ชำระแล้ว

ปริญญา

สอนศิริ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

Pbbเวียงสา

87

ชำระแล้ว

วัชรินทร์

อุทัยธวัช

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

นาน้อย

88

ชำระแล้ว

สุมิตรา

อุทัยธวัช

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

นาน้อย

89

ชำระแล้ว

มงคล

สิทธิสาร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

นาน้อย

90

ชำระแล้ว

พัชรินทร์

สิทธิสาร

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

นาน้อย

91

รอชำระเงิน

ชูชีพ

สวนดอกไม้

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

อุทัยธานี

อิสระ

92

ชำระแล้ว

เมทวินทร์

อินต๊ะจวง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

แพร่

Blh.phrae

93

ชำระแล้ว

มานิตย์

จิตอารีย์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

94

ชำระแล้ว

สุภนิตย์

จิตอารีย์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

95

ชำระแล้ว

บรรยวัสถ์

พิชัยวงศ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

96

ชำระแล้ว

ชิรญา

พิชัยวงศ์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XS 34"

น่าน

97

ชำระแล้ว

บุญเนาว์

อุดนัน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

98

ชำระแล้ว

พีรพรรณ

อุดนัน

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

99

ชำระแล้ว

ยุพิน

เจดีปัน

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

100

ชำระแล้ว

ศุภานัน

ศีตะรัตนะ

VIP 18 กม.

XS 34"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

No.101-150


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

101

ชำระแล้ว

พิศมัย

ชมเชย

VIP 18 กม.

XS 34"

น่าน

102

ชำระแล้ว

จารุวัฒน์​

สุภา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

103

ชำระแล้ว

ประสงค์

วิชัยพันธ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

104

ชำระแล้ว

ภาณุวัตร

ค้ำชู

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

105

ชำระแล้ว

กนิษฐา

เสาวลัก

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

อิสระ

106

ชำระแล้ว

สุมาศ

จรสุวรรณ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

พังงา

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา

107

รอชำระเงิน

พิศิษฐ์

วังเวียง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

สุพรรณบุรี

108

ชำระแล้ว

นิติศักดิ์

รัตนะภัคดีพัฒน์

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

109

รอชำระเงิน

ปัฐวิกรณ์

ไชยบุญเรือง

VIP 18 กม.

L 40"

น่าน

110

ชำระแล้ว

ยุทธศักดิ์

ดวงไทย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงราย

รีเลย์ทีฟไบค์เชียงราย

111

ชำระแล้ว

ประเสริฐ

ชนิตราภิรักษ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

112

ชำระแล้ว

บุณณะ

นพคุณ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

113

ชำระแล้ว

กิติพงศ์

แก้วไชโย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

114

รอชำระเงิน

ดำรง

ไชยณัฐสกุล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

3XL 46"

ชลบุรี

วัยรุ่น15

115

รอชำระเงิน

อมรรัตน์

ไชยณัฐสกุล

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

ชลบุรี

วัยรุ่น15

116

ชำระแล้ว

อนุชา

จันทร์ชูวงษ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

เชียงใหม่

117

ชำระแล้ว

กิตติพงษ์

แก้วใบงาม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

เชียงใหม่

118

ชำระแล้ว

พจน์

แก้วมา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

เชียงใหม่

119

รอชำระเงิน

ปรีชา

กันฑะวงค์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

120

ชำระแล้ว

ประสงค์

ปัญญาดี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

G.D.K

121

ชำระแล้ว

กำพล

วงษ์อ้าย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

G.D.K

122

ชำระแล้ว

สอาด

ไชยตน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

G.D.K

123

ชำระแล้ว

อัมพร

ปัญญาดี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

G.D.K

124

ชำระแล้ว

อังสุรีย์

ไชยตน

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

G.D.K

125

ชำระแล้ว

เมธาพร

รังทะษี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

G.D.K

126

ชำระแล้ว

สมศักดิ์

ตันดี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

127

ชำระแล้ว

สนิท

เรืองศรี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

128

ชำระแล้ว

สมชาย

พูลทัศน์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

พิจิตร

129

ชำระแล้ว

นิรัชฎา

พูลทัศน์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

พิจิตร

130

ชำระแล้ว

ปัทมศิริ

กายา

VIP 18 กม.

S 36"

น่าน

131

ชำระแล้ว

พัฒนาการ

ชำนาญยา

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

2XL 44"

น่าน

132

ชำระแล้ว

อุดม

ชำนาญยา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

3XL 46"

น่าน

133

ชำระแล้ว

สุพัตรา

พันธุ์วิกย์การ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

134

ชำระแล้ว

สันติ

อ่อนดี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

135

ชำระแล้ว

พรพณา

อ่อนดี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

136

ชำระแล้ว

นนทภัทร

ต๊ะชุ่ม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

137

ชำระแล้ว

นพดล

ต๊ะชุ่ม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

138

ชำระแล้ว

ชลธิชา

ต๊ะชุ่ม

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

139

ชำระแล้ว

ณัฐพล

อ่อนดี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

140

ชำระแล้ว

จตุพร

สีต๊ะสาร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

141

ชำระแล้ว

รัตติพงษ์​​ 

อุดยะเขื่อน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

142

ชำระแล้ว

จำลอง

สีต๊ะสาร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

143

ชำระแล้ว

สมบูรณ์

ทองจำรัส

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

G.D.K

144

ชำระแล้ว

เพ็ญวัลย์

ทองจำรัส

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

G.D.K

145

ชำระแล้ว

นิตยา

นิ่มอนุสสรณ์กุล

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XS 34"

เชียงใหม่

G.D.K

146

รอชำระเงิน

กันยา

ศรีวิชัย

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

147

รอชำระเงิน

กิจยานี

ศรีวิชัย

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

148

รอชำระเงิน

เกียรติคุณ

ศรีวิชัย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

149

ชำระแล้ว

ทนง

ธนะเสน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

ชมรมคนฮักปั่น อ.เชียงกลาง

150

ชำระแล้ว

เมตตา

ธนะเสน

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

น่าน

ชมรมคนฮักปั่น อ.เชียงกลาง

No.151-200


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

151

ชำระแล้ว

ประสิทธิ์

สุขนุช

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

กทม.

152

ชำระแล้ว

เทพภวัน

เจริญทรัพย์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ชมรมคนฮักปั่น อ.เชียงกลาง

153

ชำระแล้ว

ประพัฒน์

แสงสุเนตร​​ 

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

GDK

154

ชำระแล้ว

ประพัฒน์

จินนา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

GDK

155

ชำระแล้ว

อำพร

รังทะษี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

GDK

156

ชำระแล้ว

ธนกร

นิลนาม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

157

ชำระแล้ว

นวพล

นิลนาม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

158

ชำระแล้ว

ธรรมบาล

ขุนวิจิตร์

VIP 18 กม.

3XL 46"

สงขลา

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอนาทวี

159

ชำระแล้ว

สัมพันธ์

แสนศรีจิตร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

GDK

160

ชำระแล้ว

เสน่ห์

ทองเงา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

GDK

161

ชำระแล้ว

ทวีศักดิ์

แสงประจักษ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

162

ชำระแล้ว

สุทธิพงษ์

รินอินทร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

163

รอชำระเงิน

สมศักดิ์

ฐานเหล็ก

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

ลำพูน

GDK

164

ชำระแล้ว

ภัทรพล

บุตรพงศกร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

ปั่น​ปั่นปัว

165

ชำระแล้ว

ชัยกร

สุทธิ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

อิสระ

166

ชำระแล้ว

โชคชัย

สินประเสริฐ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

167

ชำระแล้ว

ประเทือง

สังข์ทอง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

168

ชำระแล้ว

วันชัย

สติ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

169

ชำระแล้ว

อัมพล

พรกระแส

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

นครสวรรค์

170

ชำระแล้ว

บุศราภรณ์

สมบัติปัน

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

171

ชำระแล้ว

ชินวัตร

พู่จันตระกลู

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XS 32"

น่าน

บ้านยาเภสัช

172

รอชำระเงิน

วัชระ

ศรีสุวรรณ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

บ้านยาเภสัช

173

ชำระแล้ว

จักรกฤษณ์

ทานาช

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

บ้านยาเภสัช

174

ชำระแล้ว

มาโนจน์

สอนเชล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านยาเภสัช

175

ชำระแล้ว

อินทิรา

อินแสง

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านยาเภสัช

176

ชำระแล้ว

ปวีณ

ศิริเวทิน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านยาเภสัช

177

ชำระแล้ว

กิตติศักดิ์

เขื่อนคำ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

178

ชำระแล้ว

กฤตพล

โชติภักดิพร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

179

ชำระแล้ว

พีรศุษม์

นาพรหม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

บ้านยาเภสัช

180

ชำระแล้ว

นิรันดร์

ภู่เชย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

3XL 46"

อุตรดิตถ์

ทีมปั่นบ้านดารา

181

ชำระแล้ว

ดารุณี

ทันใจ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

2XL 44"

เชียงใหม่

182

ชำระแล้ว

จารุณีย์

ชินพิเศษ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

แม่จริม

183

ชำระแล้ว

อัศวิน

ชินพิเศษ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

แม่จริม

184

ชำระแล้ว

สมภพ

ต๊ะเอ้ย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

185

ชำระแล้ว

สมชาย

อกตัน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

ลำปาง

186

ชำระแล้ว

หนอม

รังทะษี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

GDK

187

ชำระแล้ว

ณัชพร

รังทะษี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

GDK

188

ชำระแล้ว

สมพงค์

วงค์ติยศ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

189

ชำระแล้ว

ธนทัรพย์

สุกันธา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

190

ชำระแล้ว

สายหยุด

วิริยา

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

191

ชำระแล้ว

พิมพ์ประไพ

วงค์ติยศ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

192

ชำระแล้ว

อำไพ

กุสม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

193

ชำระแล้ว

นรากร

คำแก้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

194

ชำระแล้ว

พวงทอง

คำแก้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

195

ชำระแล้ว

ชวลิต

ศรีสุวรรณ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านยาเภสัช

196

ชำระแล้ว

ธูปทอง

ดุสิต

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

น่าน

บ้านรถถีบน่าน

197

ชำระแล้ว

ชัญษา

สิงห์สุวรรณ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

198

ชำระแล้ว

อัศม์เดช

เขียวเชย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

199

ชำระแล้ว

สิริกร

ธรรมชัย

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

200

ชำระแล้ว

พล

กองการ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

ร้อยเอ็ด

No.201-250


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

201

ชำระแล้ว

พิศมัย

พิทักเมืองแมน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

202

ชำระแล้ว

พัชนียา

กองการ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

ร้อยเอ็ด

203

ชำระแล้ว

รัตติญากรณ์

ฤทธิทา

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

204

ชำระแล้ว

อุบล

สวนงาม

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

ร้อยเอ็ด

205

ชำระแล้ว

อำพรรณ

บูญศรี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

206

ชำระแล้ว

สุวรรณ

ดวงจันทร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

207

ชำระแล้ว

ปฐมพงศ์

อินจันทร์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

แพร่

น้ำลัดไบร์

208

ชำระแล้ว

สิริกร

ธนทรัพย์วีรชา

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

XS 34"

เชียงใหม่

ล้อโตเชียงใหม่

209

รอชำระเงิน

สุขใจ

ดวงประเสริฐ

VIP 18 กม.

XL 42"

ฉะเชิงเทรา

210

ชำระแล้ว

วิเชียร

เรือนศรี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงราย

อิสระ

211

รอชำระเงิน

กฤษฎินทร์

สีแก้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

212

ชำระแล้ว

รุ่งโรจน์

ริเป๊ก

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

TWP.

213

รอชำระเงิน

สมศักดิ์

วรรณใหญ่

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

แพร่

ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน จ.แพร่

214

ชำระแล้ว

วิรัตน์

อิ่นแก้ว

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

TWP

215

ชำระแล้ว

ชาติชาย

ปรีเลิศ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

TWP fun run & fun ride

216

ชำระแล้ว

กาญจนา

พรมใจสา

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

แพร่

ชมรมปั่นจักรยาน อ.สอง

217

ชำระแล้ว

วิวัฒน์

ทองภักดี​​ 

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

218

ชำระแล้ว

ทวี

สายศร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

219

ชำระแล้ว

สมคิด

ระวังสัตย์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

220

ชำระแล้ว

อารยา

สามหมื่นคำ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

221

ชำระแล้ว

อรรถพร

สามหมื่นคำ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

222

ชำระแล้ว

ภูวดิษฐ์

สอนมา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

ฉะเชิงเทรา

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

223

ชำระแล้ว

สราวุธ

สุวรรณยืน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

กทม

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

224

ชำระแล้ว

วาสนา

สุริยะมณี

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

225

รอชำระเงิน

อิทธิพงษ์

มณีรัตน์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

226

ชำระแล้ว

ธีรภัทร

ชมภูวัง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

227

ชำระแล้ว

สิงห์คำ

อุปะกันทะ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

แพร่

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

228

ชำระแล้ว

ทองดี

เนตรวีระ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

ท่าวังผาไซคลิ่งแอนด์ดริ้งค์

229

รอชำระเงิน

เพ็ญรุ่ง

พันธ์รัตน์​ดำ​รง​

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

M 38"

น่าน

230

ชำระแล้ว

รักชาติ

หงษ์เหาะ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงราย

เพื่อนปั่นอำเภอสอง

231

ชำระแล้ว

พิศรินทร์

หงษ์เหาะ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

เชียงราย

เพื่อนปั่นอำเภอสอง

232

ชำระแล้ว

นิคม

อุทุมพร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

จิบ ถีบ ปั่น

233

ชำระแล้ว

นพดล

สิงหราไชย

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

TWP

234

ชำระแล้ว

สำราญ

ท้าวหน่อ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

235

ชำระแล้ว

อานุ

สีแจ่ม

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

อุตรดิตถ์

236

ชำระแล้ว

บุญญฤทธิ์

คำเครื่อง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

ลำปาง

237

ชำระแล้ว

กมลชนก

ศรีแปงวงศ์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

L 40"

ลำปาง

238

รอชำระเงิน

ธนากร

ทานัน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

WangphangRunningClub

239

รอชำระเงิน

คุณจิรัฏฐ์

ยศศิริพันธุ์

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

2XL 44"

น่าน

240

ชำระแล้ว

ชยากร

หงษ์เหาะ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

เชียงราย

ชมรมเพื่อนปั่นอำเภอสอง

241

ชำระแล้ว

นิธิภัทร

เอี่ยมตระกูล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

กทม

242

ชำระแล้ว

สง่า

สายใจ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

243

รอชำระเงิน

ณรงค์

สุวรรณประชา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

ปั่นปั่นปัว

244

ชำระแล้ว

สกฤษดิ์

แลสันกลาง

VIP 18 กิโลเมตร

L 40"

น่าน

งาช้างดำน่าน

245

ชำระแล้ว

สันติ

ปินตา

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

น่าน

อิสระ

246

ชำระแล้ว

ณัฐพงศ์

วจนานวัช

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

L 40"

แพร่

ASC เกลียดทางชัน

247

ชำระแล้ว

อัศวิน

เขื้อหมอ

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

น่าน

มิตรภาพบนหลังเสือ

248

ชำระแล้ว

ประหยัด

อดทน

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

มิตรภาพบนหลังเสือบ้านหลวง

249

ชำระแล้ว

พงษ์ศักดิ์

แน่นอุดร

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

แพร่

อ้อมดอย หน่อยการช่าง

250

ชำระแล้ว

สามารถ

สารทอง

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

XL 42"

น่าน

No.251-300


รายชื่อผู้สมัครปั่นจักรยานพิชิตดอยเสมอดาว ครั้งที่ 2

ขั้นตอนแสดงสถานะชำระเงิน​​ 1.รอชำระเงิน​​ >​​ 2.ชำระแล้ว

ลำดับ

สถานะชำระเงิน

ชื่อ - สกุล

รุ่นที่สมัคร

ขนาดเสื้อ

จังหวัด

สังกัดทีม

251

รอชำระเงิน

เสกสรร

เมืองมูล

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

S 36"

พะเยา

252

ชำระแล้ว

อัจฉราภรณ์

ลักษณะ

ปั่นวัดใจหญิง 40 กม.

S 36"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

253

ชำระแล้ว

พิธิวัตร

พุทธรักษ์

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

M 38"

น่าน

บ้านรถถีบเมืองน่าน

254

รอชำระเงิน

ณัฐภูมิ

อ่อนศรี

ปั่นวัดใจชาย 40 กม.

2XL 44"

แพร่

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

2,859 Views